System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokoje Brenny -Korytarzyk

Nazwy historyczne:

Garderóbki czyli Sionki, Pokój No 3 (pocz. XIX w.)

Nazwy inne:

Pokoje Gościnne (XX w)

Czas powstania:

lata 80. XVIII w.

Artyści:

Vincezo Brenna l. 80. XVIII w.

Opis:

Korytarzyk wewnętrzny w parterowym Apartamencie, w skrzydle północnym urządzonego w 80. latach XVIII wieku za księcia Stanisława Lubomirskiego MWK i jego żony księżnej Izabelli z Czartoryskich (1736-1815) w pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrzach zamku łańcuckiego wzniesionego przez księcia Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu wściela Łańcuta. Korytarzyk o wydłużonym, nieregularnym kształcie, przylega do ściany południowej obecnego Salonu, a dawnej Sypialni. Prowadzą do niego z Korytarza Północnego jednoskrzydłowe drzwi w ścianie południowej. Obok głębokich ościeży tych drzwi głęboka z podwieszonym łukiem niska nisza – w poł. XIX wieku okno wychodzące na korytarz. Na przeciw niej drzwi dwuskrzydłowe do Salonu z owalnymi, w górnej części, okienkami. Obok w ścianie zachodniej płytka drewniana szafa ścienna zamykana jednoskrzydłowymi drzwiami z naklejoną płócienną, drukowaną w niebieski deseń, beżową tkaniną. Wszystkie ściany korytarzyka wraz z ościeżami i niszą, dekorowane barwną polichromii w tonacji ugrowo-zielonej imitującej mur z kamiennych ciosów.

Bibliografia:

Inwentarz Zamku Łańcuckiego, Wyciąg, AGAD APŁ 786.

The Brenna’s Rooms. The Corridor

Historical names: Garderóbki (Dressing Rooms) or Sionki

Other names: Guest Rooms (20th c.)

Time of construction: 1780s

Historical names: Room No 3 (early 19th c.)

Other names:

Time of construction: 1780s

Architects:

Artists: Vincenzo Brenna 1780s

Description:

Internal corridor in the one-story Suite, in the north wing, arranged in the 1780s in times of Duke Stanisław Lubomirski, GMC and his wife, Duchess Izabella née Czartoryska (1736-1815) in the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first member of this family to own Łańcut. The corridor with an elongated, irregular shape adjoins the southern wall of the current Living Room and the former Bedroom. A single-leaf door in the southern wall leads to it from the Northern Corridor. Next to the doors’ deep jambs, there is a deep low niche with a suspended arch – in the middle of the 19th century, a window overlooking the corridor. Opposite it, there is a double door to the Living Room with oval windows in the upper part. Next to it, in the western wall, there is a wooden wardrobe with a single-leaf door with linen, printed in a blue pattern, beige fabric glued on. All corridor walls, together with the jambs and niches, are decorated with colourful polychrome in an ochre-green colour imitating a wall made of stone blocks.

Bibliography:

Inventory of the Łańcut Castle, Extract, AGAD APŁ 786

Wnętrza

Wnętrza
wwwmuzeach
Skip to content