System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

 1. Start
 2. >
 3. Polityka Prywatności

Muzeum-Zamek w Łańcucie (zwane dalej „Muzeum”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy w domenie: geoportal.zamek-lancut.pl (dalej „Serwis”) Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem.

§1

Zakres gromadzonych danych użytkowników serwisu

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu gromadzone są na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika  (np. w przypadku korzystania  z odnośnika będącego adresem e-mail oraz z ewentualnych formularzy rejestracyjnych lub kontaktowych)

2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:

– informacje w dziennikach serwerów  (jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, model  urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego);

– informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej,

– adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);

– pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej;

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik

§2

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum – Zamek w Łańcucie  , ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, NIP 815-00-03-731, e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl, telefon: +48 (17) 225 20 08

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami poprzezadres e-mail: iod@zamek-lancut.pl lub wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

2. Dane osobowe użytkowania będą lub mogą być przetwarzane w związku z jego odwiedzinami serwisu, oraz ewentualnymi interakcjami z wykorzystaniem obecnych lub przyszłych zaimplementowanych funkcjonalności w serwisie.

Z chwilą korzystania z funkcjonalności użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.

Strony w domenie geoportal.zamek-lancut.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Odnośnie danych zbieranych z użyciem „cookies”  szczegółowe informacje zawarte są  §3 niniejszej informacji

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez strony trzecie, związanych z użytkowaniem serwisu, a w szczególności w celu zapobiegania bezprawnym nadużyciom, oszustwom czy wyłudzeniem (np. ataki hakerskie itp.) i ochrony roszczeń na podstawie art 6 ust.1 lit. f.

3. Odbiorcami danych osobowych będą lub mogą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem  sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3

Polityka plików cookies w serwisie internetowym Muzeum-Zamku w Łańcucie

 1. Pliki cookies (czyli w języku polskim „ciasteczka”) są to krótkie informacje tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika (np. komputer, tablet, telefon), podczas przeglądania stron internetowych.
 2. Cookies są używane w celu zapamiętania preferencji Użytkownika oraz do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają na analizowanie popularności prezentowanych stron. Na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach nie jest możliwa identyfikacja tożsamości użytkowników, ingerencja w sprzęt i oprogramowanie czy też pliki Użytkownika.
  Więcej na ten temat: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies
 3. W ramach serwisu są używane następujące typy plików cookies:
  „sesyjne” (session cookies) – mające charakter tymczasowy, przechowywane tylko na czas przeglądania serwisu
  „stałe” (persistent cookies) – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Serwisy zewnętrzne z których usług korzystamy mogą używać swoich plików cookies. Dotyczy to
  w szczególności:
  Youtube.com – zapoznaj się z Polityka prywatności Youtube.com
  Google Analytics – zapoznaj się z Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  Facebook.com – zapoznaj się z Polityka prywatności Facebook.com
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić zasady dotyczące plików cookies,
  łącznie z całkowitym ich zablokowaniem. Można tego dokonać za pomocą ustawień
  przeglądarki internetowej, według opisu producenta:
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Edge

§4

Odnośniki do domen zewnętrznych

Serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW w domenie  geoportal.zamek-lancut.pl.

wwwmuzeach
Skip to content