System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokój 62 II piętro Korytarzyk

Nazwy historyczne:

„Pokoy No 11” „gdzie l’Abbe Blon” (1802), „Apartament Średni” (poł XIX w.),

Nazwy inne:

Magazyn grafik, Pokój 62 II piętro

Czas powstania:

1629-42 r.. – konstrukcja ścian; 2 poł. XIX w. – malowidło ścienne

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Pokój znajduje się w skrzydle północnym II piętra Zamku. Pomieszczenie w kształcie wydłużonego prostokąta, do którego wejście prowadzi przez dwuskrzydłowe drzwi z korytarza północnego do kwadratowego przedpokoju, z niego można też wejść do sypialni 59. Bezpośrednio do pokoju wchodzi się przez jednoskrzydłowe, płycinowe, malowane drzwi. W ścianie północnej umieszczono jedno kwadratowe dwuskrzydłowe okno zamknięte łukiem odcinkowym, z drewnianym płotkiem. Ściany od sufitu oddziela wklęsła faseta z profilowanym gzymsem. W narożu północno – zachodnim znajduje się murowany dwukondygnacyjny piec z profilowanym gzymsem i mosiężnymi drzwiczkami. Na ścianach papierowa tapeta drukowana na papierze maszynowym z czerwonym, powtarzającym się stylizowanym motywem kwiatowym i papugami. Tapeta pochodzi z pierwszych lat XX w. i została położona na ściany w czasie wielkiego remontu prowadzonego za czasów Romana i Elżbiety Potockich. Jej datowanie określa się na 1911 rok. Podczas ostatniej konserwacji (2015 r.) odkryto pod tapetą resztki innych wcześniejszych tapet. Pod koniec XVIII w. pomieszczenie wchodziło w skład apartamentu zwanego „Gabarówką” ( od nazwiska zajmującego go francuskiego emigranta) i pełniło funkcję pokoju służbowego. W drugiej połowie XIX w. pokój wchodził w skład Apartamentu Państwa Młodszych. Po drugiej wojnie światowej pokój pełnił funkcję magazynu grafik ze zbiorów Muzeum. Po wykonaniu prac konserwatorskich w latach 2014 – 2016 z pokoju urządzono stałą ekspozycję muzealną.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Room 62 2nd floor Little Corridor

Historical names: „Pokoy No 11” „gdzie l’Abbe Blon” (1802), „Apartament Średni” (poł XIX w.),

Other names: Graphics storage, Room 62 2nd floor

Time of origin: : 1629-42 – wall construction; 2nd half of the19th century – wall painting

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The room is located in the northern wing on the second floor of the castle. The room in the shape of an elongated rectangle can be entered through a double-leaf door from the northern corridor and a square vestibule, from which you can also enter bedroom 59. The room is accessed directly through a single-leaf, painted panel door. In the northern wall there is a double-leaf square window with a segmental arch at the top, with a wooden fence. The walls are separated from the ceiling by a concave ceiling crown moulding with a profiled cornice. In the north-west corner there is a two-storey masonry stove with a profiled cornice and brass door. The walls are covered with wallpaper printed on type-paper with a red, repeating motif of stylized pattern of flowers and parrots. The wallpaper comes from the beginning of the 20th century and was put on the walls during the great renovation carried out during the time when the castle belonged to Roman and Elżbieta Potocki. It is dated back to 1911. During the most recent renovation (2015), the remains of other earlier wallpapers were discovered under the wallpaper. At the end of the 18th century, the room was a part of a suite known as the Gabard’s Suite (after the French emigrant who occupied it) and served as a study room. In the mid-nineteenth century, the room was a part of the Younger Couple’s Suite. After the Second World War, the room served as a storage for the graphics from the Museum’s collection. After the conservation works which were carried out in 2014-2016, the room was turned into a permanent museum exhibition.

Podstawowa bibliografia:

  • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
  • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
  • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
  • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
  • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content