System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Wozownia – Wozownia Czarna

Nazwy historyczne:

Sala Czarna

Czas powstania:

1902-1904

Architekci:

Amand Bauqué

Opis:

Podczas wielkich prac remontowych i modernizacyjnych za III ordynata Romana Potockiego po wyburzeniu wzniesionych w 30. latach XIX wieku stajni i dwóch wozowni wzniesiono neobarokowy budynek Stajni i położony za nim modernistyczny z elementami klasycystycznymi budynek Wozowni – oba zaprojektowane przez francuskiego architekta Amanda Bauqué. Pomiędzy nimi zaaranżowano paradne podwórze stajenne, zaś przed Stajnią otwarty maneż. Prace przy tworzeniu nowego kompleksu hippicznego trwały od 1891 do 1904 roku. W 1902 roku wzniesiono Wozownię, jej urządzenie trwało do 1904 roku.

Monumentalny budynek Wozowni, z głównym wysokim korpusem na planie prostokąta przykrytym dwuspadowym, przeszklonym dachem mieści Halę Zaprzęgową. Po jej bokach w niskich pawilonach umieszczone są dwie wozownie zaś na osi Szorownia Paradna. Wozownia Czarna umiejscowiona w bocznym pawilonie od południa swą nazwę zawdzięcza ustawieniu w niej pojazdów służących do szeroko pojętej reprezentacji i z nadwoziami w kolorze czarnym. Prowadzą do niej po cztery, drewniane trójskrzydłowe bramy przeszklone w górnej partii a pośrodku niższe dwuskrzydłowe drzwi. Wnętrze na planie zbliżonym do litery T przykryte jest stropem odcinkowym i ma posadzkę z lastryko. W przewężeniu poprzeczna belka stropowa podparta jest dwoma metalowymi słupami. W górnej części ścian zewnętrznych znajdują się po dwa okna (każde z wewnętrznymi, składanymi okiennicami), jedynie w ścianie południowej vis-a-vis dwuskrzydłowych drzwi, umieszczono pomiędzy nimi dodatkowo francuskie okno zasłaniane żaluzją.

Bibliografia:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku, [w:] Muzea -rezydencje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum-Zamoyskich w Kozłówce w 2004 r, s.229, 240, 243, 245.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

THE COACH HOUSE. The Black Coach House

Historical names: The Black Room

Other names:

Time of construction: 1902-1904

Architects: Amand Bauqué

Artists:

Description:

During the major renovation and modernisation works under the 3rd entailer Roman Potocki, following the demolition of the stables and two coach houses erected in the 1830s, a neo-baroque Stables building was constructed with a neighbouring modernist Coach House building with classicist elements – both designed by a French architect Amand Bauqué. Between them, there is a parade stable yard and an open manege in front of the Stables. Work on creating the new equestrian complex lasted from 1891 to 1904. In 1902, the Coach House was erected, its arranging lasted until 1904.

The monumental building of the Coach House, with the primary high body on a rectangular plan, covered with a gable, glass roof, houses the Harnessing Hall. There are two coach houses on its sides in low pavilions and the Grooming Room on the axis. The Black Coach House, located in the side pavilion facing south, owes its name to the carriages used for broadly understood representation, with black-coloured bodies. There are four wooden, three-leaf gates glazed in their upper part and a lower double-leaf door in the middle leading to the room. On a plan resembling the letter T, the interior is covered with a segmental ceiling and has a terrazzo floor. In the narrowing, the lateral ceiling beam is supported by two metal pillars. There are two windows in the upper part of the exterior walls (each with internal folding shutters). There is an additional French window between them in the southern wall opposite the double-leaf door covered with the Venetian blind.

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku [in:] Muzea – rezydencje. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 14-16 października 2004, Kozłówka 2004, pp. 229, 240, 243, 245

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content