System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Wozownia – Szorownia w Hali Zaprzęgowej

Nazwy historyczne:

Szorownia w Hali.

Czas powstania:

1902-1904

Architekci:

Amand Bauqué

Opis:

Podczas wielkich prac remontowych i modernizacyjnych za III ordynata Romana Potockiego po wyburzeniu wzniesionych w 30. latach XIX wieku stajni i dwóch wozowni wzniesiono neobarokowy budynek Stajni i położony za nim modernistyczny z elementami klasycystycznymi budynek Wozowni – oba zaprojektowane przez francuskiego architekta Amanda Bauqué. Pomiędzy nimi zaaranżowano paradne podwórze stajenne, zaś przed Stajnią otwarty maneż. Prace przy tworzeniu nowego kompleksu hippicznego trwały od 1891 do 1904 roku. W 1902 roku wzniesiono Wozownię, jej urządzenie trwało do 1904 roku.

Monumentalny budynek Wozowni, z głównym wysokim korpusem na planie prostokąta przykrytym dwuspadowym, przeszklonym dachem mieści Halę Zaprzęgową. Po jej bokach w niskich pawilonach umieszczone są dwie wozownie zaś na osi Szorownia Paradna. Prowadzą do niej dwuskrzydłowe drzwi znajdujące się pośrodku ściany południowej. Wnętrze Szorowni- czyli pomieszczenia na uprzęże ( nazwa wzięła się od typu uprzęży zwanej szorami) na planie wydłużonego prostokąta z półkolistym świetlikiem vis-à-vis drzwi, otrzymało wysoką lakierowaną boazerię na wszystkich ścianach, z 34, rozmieszczonymi rytmicznie zakupionymi w wiedeńskiej firmie R. PH. Waagner, wieszakami na uprzęże. Stałym wyposażeniem wnętrza jest ustawiona pośrodku duża komoda na uprzęże, na której blacie, obitym suknem, rozłożone są munsztuki.

Bibliografia:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku, [w:] Muzea -rezydencje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum-Zamoyskich w Kozłówce w 2004 r, s. s.229, 240, 245.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

THE COACH HOUSE. The Tack Room in the Harnessing Hall

Historical names: The Tack Room in the Hall

Other names:

Time of construction: 1902-1904

Architects: Amand Bauqué

Artists:

Description:

During the major renovation and modernisation works under the 3rd entailer Roman Potocki, following the demolition of the stables and two coach houses erected in the 1830s, a neo-baroque Stables building was constructed with a neighbouring modernist Coach House building with classicist elements – both designed by a French architect Amand Bauqué. Between them, there is a parade stable yard and an open manege in front of the Stables. Work on creating the new equestrian complex lasted from 1891 to 1904. In 1902, the Coach House was erected, its arranging lasted until 1904.

The monumental building of the Coach House, with the primary high body on a rectangular plan, covered with a gable, glass roof, houses the Harnessing Hall. There are two coach houses on its sides in low pavilions and the Tak Room on the axis. A double door in the middle of the southern wall leads to it. The interior of the Szorownia – a room for harnesses (the name comes from the type of harness) on an elongated rectangular plan with a semicircular skylight opposite the door, received high varnished panelling on all walls, of which 34 were placed rhythmically, purchased from the Viennese company R. PH. Waagner, harness hangers. The permanent equipment of the interior is a large chest of drawers set in the centre, on the top of which, covered with a cloth, curbs are spread.

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku [in:] Muzea – rezydencje. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 14-16 października 2004, Kozłówka 2004, pp. 229, 240, 245

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content