System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Stajnie – Korytarz hippiczny

Nazwy historyczne:

Sień.

Czas powstania:

1889-1904

Architekci:

Amand Bauqué

Opis:

Podczas wielkich prac remontowych i modernizacyjnych za III ordynata Romana Potockiego po wyburzeniu wzniesionych w 30. latach XIX wieku stajni i dwóch wozowni wzniesiono neobarokowy budynek Stajni i położony za nim modernistyczny z elementami klasycystycznymi budynek Wozowni – oba zaprojektowane przez francuskiego architekta Amanda Bauqué. Pomiędzy nimi zaaranżowano paradne podwórze stajenne, zaś przed Stajnią otwarty maneż. Prace przy tworzeniu nowego kompleksu hippicznego trwały od 1891 do 1904 roku. W 1892 roku wzniesiono Stajnię, jej urządzenie trwało do 1904 roku.

Korytarz hippiczny zaaranżowany został w 2011 roku w dawnej Sieni prowadzącej ze Stajni Wierzchowej na Podwórze Stajenne. Sień na planie prostokąta ze schowkiem w narożu , z gładkimi ścianami i płaskim sufitem z klapa prowadząca na strych oraz z posadzką z ceramicznych płytek. W ścianie północnej znajdują się duże jednoskrzydłowe drzwi do Stajni wierzchowej a na przeciw nich czteroskrzydłowe wyjściowe na Podwórze Stajenne, w ścianie wschodniej dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do Szorowani Paradnej [obecnie zasłonięte] a w zachodniej analogiczne – prowadzące do dawnego pokoju do czyszczenia uprzęży- dzisiaj Salki Polo.

Bibliografia:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku, [w:] Muzea -rezydencje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum-Zamoyskich w Kozłówce w 2004 r, s. 229.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka-Kruszynska

THE STABLES. The Equestrian corridor.

Historical names: The Vestibule

Other names:

Time of construction: 1889-1904

Architects: Amand Bauqué

Artists:

Description:

During the major renovation and modernisation works under the 3rd entailer Roman Potocki, following the demolition of the stables and two coach houses erected in the 1830s, a neo-baroque Stables building was constructed with a neighbouring modernist Coach House building with classicist elements – both designed by a French architect Amand Bauqué. Between them, there is a parade stable yard and an open manege in front of the Stables. Work on creating the new equestrian complex lasted from 1891 to 1904. In 1902, the Coach House was erected, its arranging lasted until 1904.

The equestrian corridor was arranged in 2011 in the former Vestibule leading from the Steed Stable/Riding Stable to the Stable Yard. The hall is rectangular with storage space in the corner, smooth walls and a flat ceiling with a hatch leading to the attic and a ceramic tile floor. There are large single doors to the Steed Stable in the northern wall, and on the opposite side, there is a four-door exit to the Stable Yard. In the eastern wall, there is a double door leading to the Grooming Room [now obscured], and in the western wall, there is an analogous one – leading to the old harness cleaning room – today Polo Room.

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku [in:] Muzea – rezydencje. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 14-16 października 2004, Kozłówka 2004, p. 229

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content