System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

  1. Start
  2. >
  3. Budowle, Bramy i ogrodzenia

Glorietta

Eksedra

Czas powstania

ok. 1810-wg. projektu Christiana Piotra Aignera. Sztukaterie wykonał Fryderyk Bauman

Przebudowa

Pierwotnie Glorietta z ławą kamienną, w późniejszych latach poziom platformy podniesiono. Siedzisko ławy stanowi obecnie stopień obramowujący kolumnadę.

Około 1900 r. w centrum platformy usytuowano posąg Diany wykonany przez Prospera d’Epinay’a.

1964-1965 – prace konserwatorskie.

1998-badania architektoniczne w związku z awarią muru północnego czoła bastionu, ujawniając m.in. fragmenty pierwotnego ceglanego przedpiersia ze strzelnicami.

2003-zabezpieczenie konstrukcyjne posadowienia Glorietty oraz murów bastionu.

Fortyfikacje

Fortyfikacje

Czas powstania

1629-1641-autor projektu Krzysztof Mieroszewski (wg. Janusza Bogdanowskiego).

Przebudowa

ćw. XVII w – modernizacja autorstwa Tylmana z Gameren.

Od końca XVIII w.-niwelacja górnych części wałów ziemnych z pozostawieniem kamiennego „odziania”.

W latach 20-tych XIX w. – wyburzono bramę zachodnią.

Na przełomie XIX i XX w. w związku z przebudową grobli wjazdowej, na nowo wybudowano kurytynę zachodnią.

Most Zachodni

Most forteczny, grobla

Czas powstania

1629-1641-autor projektu Krzysztof Mieroszewski (wg. Janusza Bogdanowskiego).

Przebudowa

Podczas modernizacji może jeszcze w końcu XVII w – groblę osłonięto ceglanym murem.

Lata 20 XIX w.-przebudowa w związku z likwidacją mostu zwodzonego i przedłużeniem grobli.

ok. 1820 r. groblę zabezpieczono żeliwną balustradą, z kamiennymi słupami z latarniami na końcach.

Na przełomie XIX i XX w. poszerzenie grobli i wprowadzenie ozdobnych balustrad i rzeźb.

Most Południowy

Most kamienny dla pieszych

Czas powstania

1890-1904-zbudowany na miejscu dawnej Figarni, rozebranaj w końcu XIXw.

Przebudowa

Podczas modernizacji może jeszcze w końcu XVII w – groblę osłonięto ceglanym murem.

Lata 20 XIX w.-przebudowa w związku z likwidacją mostu zwodzonego i przedłużeniem grobli.

ok. 1820 r. groblę zabezpieczono żeliwną balustradą, z kamiennymi słupami z latarniami na końcach.

Na przełomie XIX i XX w. poszerzenie grobli i wprowadzenie ozdobnych balustrad i rzeźb.

Pergola przy kortach tenisowych

Pergola

Czas powstania

1925-zbudowane na miejscu dawnej Palmiarni.

Elizin

Altana, Pawilon Ogrodowy

Czas powstania

1890-1904

wwwmuzeach
Skip to content